Закрила от уволнение при биполярно афективно разтройство

06.02.2009г. 12:01:35
Страдам от биполярно афективно разтройство! Това заболяване спада ли към наредба №5 и мога ли при уволнение да се защитя с чл.333 ал.1 от КТ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар