Неправомерно уволнение

04.02.2009г. 02:37:57
Сезирах инспекцията по труда за груби нарушения във фирмата .От там започнаха проверка след истичане на срока за проверка се обадих да питам кога ще получа отговор, но от инспекцията ми отговориха , че шефът ми не се е явил на отправената към него призовка и не е представил никаква документация. Как да процедирам по нататък и до кого трябва да чакам отговор от инспекцията няма ли някакви срокове?

Правни мнения, съвети и коментари

15.03.2019г. 06:56
Вероятно от инспекцията по труда отново ще отидат на място или ще поискат представяне на документация.

Коментар