Декларация

06.02.2009г. 12:15:59
Здравейте, искам да Ви попитам за следното: Работих в частна фирма за 2 месеца в сферата на консултантските услуги, без трувод договор. Точно един ден преди шефа ми да реши, че ще ме осбоводи от работа, подписах договор и декларация за конфиденциалност, от които не получих копие. На следващия ден шефа ми ме обвинява за некорекнто отношение спрямо работата във офиса и подписваме споразумение по взаймно съгласие за освобождаване от работа. В разговора той ми казва, че нямам право 1 година да работя в същата сфера на консултантски услуги съгласно подписаната декларация за конфиденциалност. Официално имам само 1 работен ден вписан в трудовата ми книжка. Моля отговорете ми имам ли право на работа в същата сфера или не?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар