Въпрос за чл.328,ал.1,т.3

05.02.2009г. 06:17:18
Тъй като ме съкратиха по чл.328,ал.1,т.3 , питането ми е следното. Имам ли право на обещетение, в размере на една брутна заплата?Все още не съм започнала работа. Мога ли да се позова на чл.222, имам ли това право? Как се процедира? А ако има отказ от страна на работодателя,то тогава какво трябва да направя? Благодаря Ви !

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар