Нотариален акт

04.02.2009г. 07:41:40
Здравейте! Моля да ми отговорите може ли да се злоупотреби с копие на нотариален акт за собственост?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар