Коментари

Делба на наследствен имот

Доброволна делба може да бъде постигната ако имота е реално поделяем, в случая говорим за съдебна делба!

Земя

Ако имате договор за аренда, може да заведете дело в съда за неизпълнение по договора и да вземете дължимото ведно с лихвите за забава. Договора за аренда е в нотариална форма и се вписва в имотния регистър! Ако не е такъв значи имате договор за наем, който се сключва за период не по-дълъг от 1 година.

давност

В случая Вашия купувач е трето добросъвестно лице и делата по-между Ви не го засягат, той си остава собственик на закупеното.

чл.128 от КТ

Може да заведете дело и да претендирате обезщетение за това, че е нарушил правата Ви по горната разпоредба, обезщетението се определя от съда.

Emag.bg

Обърнете се към Комисия за защита на потребителите и подайте сигнал в общ текст.

Делба на жилище

Може освен това да заведете дело в съда за това, че вуйчо ви ограничава правото ви на собственост и да искате от съда да му наложи да преустанови действия от такъв род, както и да претендирате обезщетение.

Арест в Гърция и пускане под гаранция

Не не е нормално, макар че в съседката ни се случват необясними неща, според мен сте попаднали в добре организирана корупционна схема.

Отказ от наследство

Вие като законен представител на сина си не може да правите отказ без разрешението на съда. Не мисля, че е морално нито Вие като законен представител на сина си да обмисляте вариант от отказ от наследство, нито че някоя си г-жа може да Ви го налага, в крайна сметка детето е равноправен наследник като всички останали, това че е извънбрачно дете не означава нищо. Работата като законен представител е да следите интереса на детето си. Е правете го!

Mайка ми е починала и е гарант по заем

Търсят ви тъй като сте законен наследник на майка си, а наследството е съвкупност от права и задължения, това че тя не притежава нищо Ви лишава от право на собственост на нещо, но след като има задължения Вие като наследник трябва да ги покриете. За това решението е следното приберете и се и направете отказ от наследство, тогава ще спрат да ви притесняват длъжниците на майка ви.

Безвъзмездно дарение

Дарителят може да развали дарението при някое от условията на чл.227 ЗЗД и то само по съдебен ред, такива права да ви гони дрителят няма, ако сте в развод с мъжа си може да поискате възлагане на семейното жилище, в случай че грижите за детето са предоставени на Вас до навършването му на пълнолетие.