Коментари

Имам нужда от правен съвет

Ах тези познати, дрън, дрън та пляс. С години се водели хаха, дори в София такова дело не би отнело повече от няколко месеца. Да, можете да спечелите делото, говорим за лека телесна повреда и за обезщетение за не повече от 1000 до 2000 лв., но все пак обезщетението се определя от съда по справедливост. Но все пак въпрос на доказване и компетентност от страна на колегата, на това имате ли свидетели и не на последно място, какво смята съда, тъй като последната дума е на съда!

Отменена сватба

Първо за да предпиемете каквото и да е, трябва лицето което ще претендира парите да има разписка, че са дадени! Второ капарото не е неустойка! И трето ако имате разписка ги съдете за неоснователно обогатяване, макар , че един свидетел от тяхна страна може да докаже наличието на устна уговорка, но тогава може да го оборите с писмения договор, който първоначално ще се позоват. Абе в общи линии въпрос на похват и доказване. Късмет дано случите на колега!

Запор на лек автомобил

Не можете, не и без запора да бъде вдигнат, тъй като запора означава ограничаване на юридическото разпореждане на собственика над веща му, а бракуването е точно такова.

Дължими заплати

Правото на претенция от работодателя към работника за изплащане на трудови възнаграждения се погасява с 3 годишна давност от деня, в който възнаграждението е станало изискуемо. Съжалявам, другия път по с време!

Да подам ли жалба

Подайте жалба в МВР, те най-вероятно ще му напишат предупредителен протокол, после го използвайте като доказателство заедно с копие от жалбата в полицията и подайте друга в прокуратурата опишете ситуацията и намерете свидетел, който може да допринесе за изясняване и запълване на неяснотите относно казуса ви пред съда.

развод

Г-жо/Г-не отговорите в сайта се дават на добра воля! След като някой колега е написал нещо, което смятате за непотребно, просто идете и се косултирайте в някоя кантора и заплатете такса за което. За разлика от колегите в други страни където про боно консултациите се заплащат на адвоката, тук всичко се прави на добра воля. Не бъдете неблагодарни и нагли!

Може ли работодатели при когото съм работила да ме освободи при продължителни майчински

Не, не може! Заведете дело в съда и търсете обезщетение и възстановяване на работа.

Реакция при жалба за Дъмпинг на цени

Обърнете се към КЗК, но не виждам смисъл да доказвате каквото и да било, който има претенция той да си я доказва!

Адвокатски сътрудник

Но не и да взимат официални документи без да бъдат изрично упълномощени за това от адвокат.

Измама

Да, действително трябва да е специалист и ако е такъв, той ще ви отговори, че не е важно само как ще се напише, а какво ще се напише. В случая не говорим за измама, а за престъпление против кредиторите, т.е. престъпление по чл.227б от НК.