Коментари

Дело за издръжка

За съжаление в чл.136 ЗЗД ясно е посочен начина на подреждане на кредиторите с предпочитателно удовлетворение, банката като кредитор попадащ в обхвата на разпоредбата на чл.136 т.3 ЗЗД стой пред Вас, които попадате в чл.136 т.5 ЗЗД.

Какви права имам при отказ от припознаване на дете

За съжаление ако детето не е припознато от бащата, не може да имате претенция за издръжка от него.

Нарушени са клаузи от договора по сроковете на изпълнение на обекта

Единствения начин е ако има имущество в противен случай ще Ви се наложи да чакате обявяване на несъстоятелност на ЮЛ, и да се наредите след привилегированите кредитори и ако има все някакво имущество то да попадне в масата по несъстоятелността и да се разходва по ред и клас на кредиторите.

отказ от наследство

Възможно е да направите отказ от наследство, но това означава, че се отказвате от цялото наследство на баща си, ако майка Ви обаче го приеме тя придобива всички права и задължения от наследството на баща Ви и когато тя почине, ако задължението не е погасено, ще бъде изправен пред същата ситуация.

лизинг автомобил

Но тя не е открадната и ако я обявите за такава, а имате договор сключен пред нотариус, това обстоятелство ще бъде открито и ще си навлечете само неприятности. Това което е нужно да направите, да заведете дело в съда и от което разбирам имате предварителен договор, да искате от съда сключването на окончателен или развалянето му.

прекратих трудово правни отношения

Правото на работника/служителя да предяви съдебни претенции за неизплатени заплати към работодателя си, се погасява с 3 годишна давност, за съжаление това Ваше чакане ви е изиграло лоша шега :) Другия път не чакайте толкова!

Правен съвет

Не може да търси нищо от родителите Ви. Щом обаче Вие имате недвижимо имущество, ще възбрани него, ако имате движими вещи ще може да ги запорира, също така ако сте на трудов договор част от възнаграждението, което получавате ако работите над минималната заплата за страната.

Какви са подводните камъни при развод по взаимно съгласие

При развод по взаимно съгласие, не се обсъждат въпросите относно вина за разтрогването на брака. Представлява сключване на споразумение от съпрузите, с което се уреждат имуществените въпроси между тях, фамилно име и т.н. Следете внимателно въпросите относно общото Ви имущество и как ще бъде разделено това е.

Призовка за дело

Най-вероятно ще последва втора и ще залепят уведомление на вратата на постоянния ви адрес, след 14 дневен срок от уведомлението ще се считате за редовно призована и ще бъде назначен особен представител за делото (служебен адвокат) и делото ще мине без Вашето присъствие, а сметките за особения представител ще бъдат за сметка на страната инициирала производството.