Казус - Регистрация на ООД

  • Бих искала да запитам при регистрацията на ООД, дали е възможно, ако името на фирмата е запазено с въвеждането на данните на един управител, а по-късно при подаването на документите за регистрация съдружниците да решат да назначат друг управител който не е съружник и каква точно е процедурата? Благодря предварително!

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Не е възможно посоченото от Вас - наименованието следва да бъде запазено от управителя на дружеството или съдружник.