Казус - Шофиране на служебен автомобил от лице, което не е служител

  • Здравейте, Интересува ме дали е проблем, ако автомобил регистираран на ЮЛ се управлява от ФЛ, което не е служител в дадената фирма. И какви документи са необходими, за да се избегнат глоби и санкции.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, необходимо е нотариално заверено пълномощно от управителя на дружеството.