Казус - Нов договор при повишение в длъжност

  • Здравейте! Искам да попитам дали е задължително при преминаването на по-висока длъжност в една фирма да подписвам договор с изпитателен срок? В тази фирма съм вече от 3 години.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, съгласно чл. 70, ал. 1 Кодекса на труда, когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява, окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6 месеца. Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 70, ал. 5 от КТ, според която за една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.