Казус - Правата на общинските служители

  • Имахме получена жалба срещу нас от съседи, относно една яма. Няколко пъти идваха служители на общината, без да се представят. Една от служителките се държа доста грубо и ме обиждаше без да съм я провокирала. Дадоха ни срок до септември да оправим проблема. Днес, когато се прибрах разбрах от съседи, че същите тези служители са влизали в двора ни без да има никой и са стояли там поне половин час. Те са ги предупредили да излезнат, тъй като няма никой, но не са ги послушали. Моля за съвет. Какви са моите права в този случай? Какво да направя?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • В случай че имате писмено предписание от съответните общински служители, което предписание е в съответствие с действащото законодателство, следва да изпълните същото в посочения срок. Предоставяте минимална информация, поради което е трудно да се отговори точно на поставените от Вас въпроси. Не става ясно дали сте получили писмено или устно указание за отстраняване на проблема.