Казус - Транспорт на хора

  • Какви документи,ще са ми нужни за превоз на хора от летището до дадена дестинация? Сертификати,Договори,Прочие. Благодаря предварително.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • В случай че имате предвид таксиметров превоз, е приложима НАРЕДБА № 34 ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1999 г. за таксиметров превоз на пътници. Необходимо е удостоверение за регистрация и издадено от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на пътници. За целта следва да притежавате удостоверение за професионална компетентност, издадено от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".