Казус - покупко продажба

  • Здравейте, искам да знам за пазарна стойност на имота 12000 лв, какви са ми разходите при прехвърлянето му с нот. акт за покупко продажба?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, най-общо всички такси - нотариална, такса за вписване и местен данък са около 3 % върху посочената сума, която предполагам е продажната цена. Таксата за вписване в Службата по вписванията е 0,1%, а местният данък е различен в различните общини, като се определя с Решение на Общинския съвет.