Казус - Срочен трудов договор

  • Здравейте, жена ми е бремена и е на работа с договор със срок на изпитване. Питането ми е дали работодателя има право при изтичане на срока на изпитване да прекрати договора или по някакъв начин законодателството може да й даде някаква сигурност в това състояние.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, при трудовия договор със срок за изпитване в полза на работодателя - договорът може да бъде прекратен от работодателя без предизвестие във всеки момент до изтичане на срока за изпътване.