Казус - Посещения на дете

  • Не съм разведена, но съпругът ми в момента не е в страната. Има ли право свекърва ми да взема детето без мое позволение и мога ли аз да откажа посещение. : Радослава Колева

    Правни мнения, съвети и коментари