Казус - Заем

  • Изтеглих голям заем от банка за общо ползване с друго лице.Какъв договор да сключим по между ни за коректното изплащане на заема и от двете страни?Благодаря Найден Ангелов

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Препоръчвам договорът да бъде съставен от адвокат, като в него изрично е упоменат кой от заемателите каква сума следва да върне на банката, срокове и пр.