Казус - Питане за имот без кадастрален план

  • Жилището ми е новопостроено. Оказва се, че не е включено в кадастралния план на града, в който живея. Какво да направя за да се включи, чрез съд ли се минава за това. Мога ли да разчитам на фирма да направи регистрацията и трябва ли да влиза в жилището ми да прави снимки. Ще бъда благодарен за отговора Ви.

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Съветът ми е първо да проверите в местната служба по кадастър, като подадете писмено заявление относно изискващите се действия, които следва да предприемете, за да бъде отразено жилищети Ви в кадастралната карта.