Казус - Пенсия от Гърция

  • Здравейте, имам въпрос свързан с пенсията на баба ми. Тъй като тя е родена в Гърция и на личната и карта пише Гърция може ли да получава някаква пенсия от там, тъй като подчух че можело въпреки че тя не е работила там. Не съм на ясно с това какви документи трябват и какво точно трябва да се направи от правна гледна точка?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, правилото е за получаване на пенсия в държавата, където е полаган труд по трудов договор, но въпреки това можете да се консултирате с гръцки адвокат.