Казус - Гарант по договор

  • Здравейте,гарант съм по договор за потребителски кредит като физическо лице,управител съм и на търговско дружество. Лицето на което съм гарант не си е плащало вноските по кредита и съответно от банката търсят мен като солидарен съдлъжник.Въпросът ми е може ли на това основание от банката да запорират фирмената ми сметка?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Здравейте, не, фирмената сметка е отделна и няма общо със задълженията Ви като физическо лице.