Адвокат - Консултантско дружество " Ниво консулт" - адв. Николова

 • Дата на първоначална регистрация за адвокат 30.10.2017 г. 16:30:27

  Активен или неактивен към момента: активен

  Мобилен номер: 0888708297

  Адрес:

  гр.София, Център, email: nivo.consult@abv.bg

  , София, общ. Столична, обл. София (столица)

  Колегия:

  Кратко описание

  1. Консултация и разрешаване на проблеми с недвижими имоти - покупко-продажби, дарения, наследствени проблеми, доброволни делби, данъци, проблемни ипотеки и др.

  2. Консултации и помощ при проблеми с държавна и общинска администрация и издадени от нея актове - възражения,жалби, производства по откази и др.

  3. Регистрация на фирми и промени във фирменото досие

  4. Правна помощ при проблеми с монополни дружества - "Топлофикация", ЧЕЗ, Софийска вода и др. на територията на цялата страна

  5. Изпълнителни производства - заповеди за изпълнение, процедури при ЧСИ, запори,възбрани и др.

   

  Коментари

  Наследяване на къща

  Здравейте! По зададените от Вас въпроси еднозначен отговор не може да бъде даден , тъй като не става ясно какъв е статута на построената къща, законна постройка ли е , с временен статут ли е ? Съответно защо да прехвърля само къщата , а не и частта от дворното място, за което има документ за собственост! В случай ,че къщата не е със постоянен градоустройствен статут и не е построена при спазване на всички градоустройствени изисквания, само прехвърлянето на къщата е недостатъчно да защити правото на собственост на майка Ви. Друг е въпросът какъв тип сделка следва да се извърши, за да се гарантира в по голяма степен майка Ви. Поздрави - адв.Николова 0888708297

  Наследствена пенсия

  Здравейте! Има право на наследствена пенсия, като размерът й се определя от доста критерий! Документите се подават пред НОИ! Там ще Ви дадат подробна информация за това какви точно документи трябва да подготвите и подадете!

  дарение

  Здравейте! Да могат да оспорят дарението след смъртта на майка Ви и да претендират запазената си част съгласно Закона за наследството! Това право ще възникне за тях след смъртта на майка Ви. Можете да го прехвърлите на сина си за по - голяма сигурност задължително чрез покупко-продажба, но за целта ще трябва, след като майка Ви си е запазила правото на ползване , тя също да изрази съгласие с тази прехвърлителна сделка!

  Семейно прехвърляне на дял от имот

  Здравейте! Когато се коментира или дава правен съвет за такова прехвърляне следва да се отговори на два основни въпроса: първият е да наистина да е възможно най- евтиния вариант, а вторият да е правно издържано прехвърлянето и да не доведе в бъдеще до съдебни спорове! За това трябва да е ясно каква е целта на прехвърлянето, има ли и други съсобственици, сънаследници, с какви документи разполагате за апартамента, каква е данъчната му оценка, има ли тежести, възбрани, ипотеки? Може би и още въпроси трябва да се обследват за да бъде извършена една перфектна правна сделка, която да не води до правни проблеми за новия собственик в бъдеще!

  имоти

  Здравейте! Доколкото разбирам дъщеря Ви е собственик на 1/2 идеална част, наследена от баща й! Другата идеална част е собственост на нейната баба или ако е починала на нейните наследници! В случай, че единствен наследник и на бабата е само дъщеря Ви не виждам проблем за нейния дял! Биха могли да възникнат проблеми и оспорване на дела на дъщеря Ви от евентуални други наследници на бабата или дядото ,който е дарил на бащата на дъщеря Ви , които могат да оспорват дарението да размера на запазената им част съгласно Закона за наследството.

  наследяване на задължения

  Здравейте! Като наследник на баща си наследявате както права , така и задълженията му! В случай, че не сте наследили нищо друго освен дълговете му към разни кредитори, вариант да не ги заплащате е да направите официален отказ от наследство! Но пак Ви обръщам внимание,че това е приложим вариант в случай ,че наследявате само дългове!

  Фалшиво завещание на имот

  Здравейте! Като начало бихте могли сами да възложите за собствена сметка изготвянето на независима графологична експертиза на подписа на това завещание от вещо лице графолог! В зависимост от неговото становище по тази експертиза, ще прецените дали да предявите иска за оспорване истинноста на завещанието! Така бихте могли да спестите една част от разходите за директен съдебен иск, в случай че се окаже че подписа е истински и положен от завещателя. Дружеството ни работи с опитни графолози ангажирани от съдилища в България по аналогични казуси! Може да се свържете с нас на посочените координати!

  Договор за прехвърляне на част от имот

  Може да се прехвърли само чрез дарение идеална част от имот, но дали този начин на прехвърляне Ви устройва не може да се прецени по написаното от Вас,тъй като при дарение на идеална част не се дарява точно конкретна част от имота, а общо размер идеални части - в конкретния случай 1/8 ид.части! За по изчерпателен отговор , а и по точно за целта на това прехвърляне е необходимо по подробно запознаване с документите за имота и целта,която желаете да постигнете с това прехвърляне!

  Данък от наем

  И двамата съсобственици дължите 10 % данък доход на физически лица, декларира се от всеки съсобственик поотделно върху сумата която получава! Декларира се и се внася авансово за всяко тримесечие и в годишната данъчна декларация се прави изравняване!

  Въпрос за наследство

  Здравейте! Самото удостоверение за наследници не предполага винаги ,че наследството е прието и че е налице такова волеизявление! Въпросът е да не са извършвани действия, които предполагат намерение за приемане на наследството! Ако такива действия не са извършвани, може да се направи отказ от наследство! Само по изложеното не може точно да се прецени има ли или не действия, предполагащи волеизявление за приемане на наследството, също така колко време е минало от смъртта на наследодателя и т.н.! Поздрави - адв.Николова - 0888708297