искам...

04.05.2010г. 01:29:33
...да регистрирам фирма като ЕТ. Какви са точно стъпките и колко ще ми струва?

Правни мнения, съвети и коментари

01.11.2019г. 07:24
Необходимо е да се попълнят няколко документа като образец от подпис и заявление, които се подават в търговския регистър.

Коментар