АБСУРДНО

02.05.2010г. 03:01:07
Здравейте, Моля за съвет относно следната история в която бях замесен. Братовчедите ми, брат и сестра, имат конфликт относно дворното място (общо 144 кв.м.) към къщата, където живеем заедно. През 2008 г. братовчедка ми заведе дело срещу брат си, мен и третото семейство, което живее в къщата, с мотива, че доброволно не можем да разпределим ползването на имота, който всъщност ползваме при сегашното положение повече от 35 г. Братовчедка ми заяви, че към мен и майка ми, няма никакви претенции, но като съсобственици се налага да се явим в съда и да представим удостоверение за наследници на починалия ми баща, на когото се води собствеността на нашата част. Не възразих и така по най-глупавия начин бях въвлечен в спор, по който нямам отношение. На едно от заседанията представих документа, който се искаше от мен, и с това приключи участието ми в процеса. Делото приключи в полза на братовчедка ми. Цитирам част от решението на съда: „Ответникът И.А.И. счита иска за неоснователен, като сочи, че ...” – това е братът. „Ответниците М. и Н. И. не вземат становище по иска.” – това съм аз и майка ми. Съдът разпредели мястото между братовчедка ми, брат и, мен и майка ми, третото семейство е игнорирано защото няма документи за собственост. Миналата седмица ми връчиха изпълнителен лист и покана за доброволно изпълнение във връзка с делото, от които разбирам, че съм длъжен, да предам владението на недвижимия имот на братовчедка ми и, че имам парично задължение от 567 лв. – разходи по делото. Същите документи получиха майка ми и братовчед ми. От това следва, че аз и майка ми, които нямаме нищо общо със спора между братовчедите ми, ще трябва да платим 2/3 от разходите по делото, което е изглежда АБСУРДНО но напълно вероятно да се случи, ако не предприема някакви действия.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар