Безисходица.

06.10.2010г. 03:31:36
Здравейте , пиша Ви с надеждата да получа отговор на един казус, който ме измъчва от три години. Преди три години аз и няколко собственици на съседни земи до моята подписахме договор за строеж на кооперация с един строителен предприемач. Както обикновенно ни бяха предложени изключителни условия и невероятни обещания. На местата имаше къщи, в които до този момент живееха хора , след подписването на договора сградите се събориха и до тук се приключи със строежа и така вече три години нищо не се случва. След преразглеждане на договора видяхме , че в същият няма дати за започване на строежа и за завършване на строежа. Какво да правим , моля помогнете ?

Правни мнения, съвети и коментари

13.01.2020г. 09:57
Здравейте, необходимо е да се прегледа договорът за точен и коректен отговор.

Коментар