Парично обезщетение

13.02.2011г. 05:12:49
Здравейте.Имам съдебно решение,за парично обезщетение от комбинат Кремиковци.Синдикът ми отговори,че ще си получа парите ако се продаде завода.Въпроса ми е ,има ли друг начин да си получа парите-например чрез частен съдия изпълнител или друг начин?Благодаря.

Правни мнения, съвети и коментари

23.03.2020г. 02:02
Здравейте, след като е открито произовдство по несъстоятелност, не може да се образува изпълнително производство при ЧСИ.

Коментар