Запис на заповед

11.02.2011г. 05:58:20
Отговорен ли е поръчителят по запис на заповед, когато титуляра не може да бъде открит?

Правни мнения, съвети и коментари

19.06.2017г. 02:06
Поръчителят (авалист) отговоря по същия начин както титуляра (издател) по записа на заповед, като задължението на поръчителя е действително и когато задължението, за което е дадено, е недействително по каквато и да било причина, освен поради недостатък във формата. Поздрави, адв. Николина Митова София, ул. "Постоянство" № 7, тел. 0898 303092

Коментар