Кое е най-удачно?

01.10.2010г. 03:07:47
Собственичка съм на гарсиониера, която искам да прехвърля на едното си дете. Другите ми две деца притежават собствени апартаменти. Кое е най-удачно: покупко-продажба, дарение или завещание със гледане и грижа до живот?

Правни мнения, съвети и коментари

11.02.2020г. 01:29
Препоръчително е да бъде възмездна сделката, например договор за прехвърляне срещу издръжка и гледане.

Коментар