Казус - Едно ООД с висящи дела

  • Едно ООД с висящи дела, продава дяловете си заобикаляйки закона, на прокурор ли да ги пратя или на съд?

    Правни мнения, съвети и коментари

    • Не съществува законова пречка за продажба на дялове на дружество въпреки наличието на висящи дела.