Жилище с ипотека и иск за повишаване на издръжката на дете

29.09.2010г. 01:28:30
Здравейте. Живеем в ипотекирано жилище към банка и притежаваме други кредити. Имаме малко дете под 2г. Съпруга ми работи, а аз съм в майчинство. Детето на съпруга ми от първия му брак чрез майка си като законен представител е подала искова молба в съда за увеличение на издръжката на 150лв. месечно. С какви документи мога да докажа пред съда за кредитите и кой трябва да ми ги издаде? Имам пощенски разписки за редовното плащане на издръжката, а в исковата молба е посочено, че "ответникът не е плащал доброволно и навреме ". Сълругът ми в момента е в командировка - друг град а трябва да даде отговор на съда в рамките на 1 месец.

Правни мнения, съвети и коментари

19.12.2019г. 02:18
Здравейте, съветът ми е да упълномощите адвокат, който да състави и представите отговора на исковата молба в съда, като към него се приложат документи за редовното плащане на издръжката.

Коментар