връщане на част от получено възнаграждение

14.12.2010г. 12:41:30
Здравеите , казусът мие следният: От септември месец подадох молба до работодателя да премина на 4 часов работен ден, молбата ми беше приета като на нея ми беше на писано от работодателя, че ми остава същото възнаграждение , което съм получавал за 8 часов работен ден до вчера, когато ме извика главната счетоводителка и ми съобщава ,че трябва да възтановя разликата за 4 месеца назад на сумата която би трябвало да получавам за 4 часов работен ден. Въпросът мие имат ли това право когато вината за определянето на възнаграждението нее във мен и тези пари сами изплатени доброволно и за тях съм получавал фиш за получена заплата.

Правни мнения, съвети и коментари

10.03.2020г. 04:03
Здравейте, не, нямат право като има изрична забрана в този смисъл съгласно КТ.

Коментар