Заплащане за допълнителна квалификация

14.12.2010г. 11:43:40
Завърших курс за помощник възпитатели преди 6 месеца Това е вид квалификация, но ми беше отказано увеличение на заплатата. Имам ли право да искам такова увеличение.

Правни мнения, съвети и коментари

04.09.2017г. 01:24
В случая не уточнявате каква е длъжността, която изпълнявате, за да получите точен отговор на поставения от Вас въпрос, както и къде сте завършили курс за помощник възпитатели, имате ли съответното свидетелство за квалификация и пр.

Коментар