Лизинг на вещ с починал лизингополучател

13.12.2010г. 04:08:27
Здравейте, на 20.02.2015г. майка ми закупува компютър на изплащане на нейно име, но за зет и, който той ще изплаща. Договора изтича без да е изплатен, само няколко вноски са внесени, майка ми почива през 2016г. Фирма за събиране на задължения се свърза с мен и сестра ми като наследници да погасяваме останалото задължение. Към договора има застрахователно удостоверение, което мисля че трябва да покрива задължението, но не съм сигурна. Какво да правим?

Правни мнения, съвети и коментари

18.10.2017г. 07:59
Здравейте! За съжаление, като наследници отговаряте за дълговете на наследодателя, освен ако не сте се отказали от наследството.Наследствената маса включва всички права и задължения, които наследодателя е имал приживе.

Коментар