Въпрос за наследство

03.06.2010г. 07:00:23
Съпругът ми е наследник с 2-мата си братя и майка си на 3-стаен апартамент, който е ипотекиран и с неплатени сметки в голям размер. Сега го търсят като длъжник, може ли да се откаже сега от това наследство, след като вече има удостоверение за наследник.

Правни мнения, съвети и коментари

30.10.2017г. 08:50
Здравейте! Самото удостоверение за наследници не предполага винаги ,че наследството е прието и че е налице такова волеизявление! Въпросът е да не са извършвани действия, които предполагат намерение за приемане на наследството! Ако такива действия не са извършвани, може да се направи отказ от наследство! Само по изложеното не може точно да се прецени има ли или не действия, предполагащи волеизявление за приемане на наследството, също така колко време е минало от смъртта на наследодателя и т.н.! Поздрави - адв.Николова - 0888708297

Коментар