Образец за пълномощно за прехвърляне на париди

10.01.2011г. 06:54:29
Здравейте, Моля ако някой има образец за пълномощно за прехвърляне на партиди за ток, вода и топлофикация от лице, което не е собственик на жилището да ми помогне. Изобщо не знам как трябва да се формулира. Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар