подялба на дружествени дялове

10.01.2011г. 06:46:24
Здравейте, Бих желала да задам въпрос, свързан с подялбата на дружествени дялове между съпрузи, които се развеждат по взаимно съгласие. Съпрузите участват като съдружници в редица търговски дружества, с различно процентно участие в капитала на дружествата, като съответното им участие е плод на техен семеен бизнес, тоест приносът към съответните дружества на всеки един от двамата би следвало да се разглежда като еднакъв. Търси се най-лесния начин за подялба 50% на 50% за всеки от двамата на дружествените дялове притежавани от тях. Идеята е да се учреди дружвество, в което те двамата са съдръжници 50%/50%, като същото това дружество изкупи дружествените дялове на всеки един от съпрузите в останалите фирми. Въпросът ми е- следвали покупко-продажбата на дружествени дялове да се разглежда като възмездна сделка? Може ли да бъдат прехвърлени дружествените дялове на тяхната номинална стойност, като се има предвид, че активите на някои от въпросните дружества са на значителна стойност. Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

17.03.2020г. 01:32
Здравейте, възможно е да се извърши продажба на дружествените дялове по номинал.

Коментар