Документи за издаване на Нотариален акт???

10.01.2011г. 05:18:02
Здравейте, наследих къща в провинцията В момента се опитвам да събера документи, който ще са ми необходими при продажбата на тази къща. Строена е 1967г., но не е изкаран Нотариален акт след като е завършен строежа. Документите които притежавам са: Нотариален акт на земята, Удостоверение за наследници, строителен билет(разрешение за строителство), фирма направи заснемане на къщата и е нанесена с Кадастралния план на селото, подадох молба за скица. Разбрах, че ще ми трябва и архитектурен план на къщата, но такъв от тези години в техническата служба в Общината няма.Отговориха ми, че щом има строителен билет няма нужда от арх. план, също и не могат да ми издадат и Удостоверение за търпимост.Интересувам се с тези докумети ще мога ли да продам къщата или Нотариус ще изиска и други? Благодаря предварително!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар