Може ли прехвърлянето чрез дарение да се разтрогне и да стане чрез покупко - продажба

08.01.2011г. 10:51:41
Здравейте, моя въпрос е следният: Преди известно време родителите на съпругът ми са прехвърлили къщата чрез дарение. Той има сестра, която се е отказала от тази къща, но сега започва да оспорва това прехвърляне. Тя има ли шанс да го оспори и да си вземе нейният дял. Двамата му родители са живи. И другото ми питане е може ли прехвърлянето чрез дарение да се разтрогне и да стане чрез покупко - продажба. Предварително Ви благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар