Банка

21.04.2010г. 01:06:48
Аз и още 2ма души станахме поръчители на Г-н Х.Той не си изплаща заема и беше направен запор единствено на моята заплата,който е 170 лв.Два пъти посетих съдия-изпълнител, който ми обеща че въпросният Г-н Х ще бъде потърсен.Оставеният от него адрес е на родителите му, а той живее на квартира в друг град(настоящият му адрес беше предоставен на съдия-изпълнителя лично). В продължение на 7 месеца действа запор само и единствено на моята заплата. Какво мога да направя в тази ситуация ?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар