Данък от наем

16.04.2010г. 03:25:33
Здравейте, Имам въпрос относно дължимия данък върху дохода от наем. Двама собственици сме /съсобственици/ на жилище, което отдаваме под наем от м.февруари тази година. Единият работи на трудов договор, а другия е безработен. Какъв данък дължим? Благодаря Ви.

Правни мнения, съвети и коментари

04.11.2017г. 02:50
И двамата съсобственици дължите 10 % данък доход на физически лица, декларира се от всеки съсобственик поотделно върху сумата която получава! Декларира се и се внася авансово за всяко тримесечие и в годишната данъчна декларация се прави изравняване!

Коментар