Бюджет

25.09.2013г. 02:14:59
Може ли главен счетоводител в Кметство да излезе отпуск и като се върне от отпуск да подписва ордери за периода в който е отсъствал след като си има заместник.И може ли заместик да е със средно образувамие след като в отдела на счетоводството работят 3 жени от които две със висше образувание едната с бакалавър а другата с магистър.Тази с магистър има най-много стаж в Кметството.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар