Двама души на една щатна бройка по вътрешно съвместителство

27.08.2013г. 07:52:58
Може ли да се назначат двама души на една щатна бройка по вътрешно съвместителство

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар