Какъв запор се прави при пресрочие на банков кредит

20.08.2013г. 03:53:00
Освен недвижим имот,който имам,могат ли да ми направят запор и на заплата.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар