Въпрос относно договор за наем

17.08.2013г. 08:12:15
Здравейте.През 2012 г. отдадох с договор за наем апартамент моя собственост на наематели.Договорът не е с нотариална заверка и не е деклариран в ТД на НАП. Наемателите имат натрупани задължения-текущи консумативи които и до момента не са заплатени.Мога ли да им заведа дело в Районен Съд за дължимите суми или първо тпябва да ги платя аз като собственик и после да аведа дело?Прекратявам догова поради неизпълнение на клаузи в него и поради тази причина, наемателите ми са пуснали донос в ТД на НАП че съм получила доходи за които не съм платила данък.Предполагам, че затова ще ми бъде съставен акт.Възможно ли е да оборя този акт и с какви документи може да стане това?Благодаря предварително.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар