Издръжка на дете

16.10.2010г. 11:49:37
Мой приятел отглежда сам сина си. Mайката на детето се омъжи за американец (пенсионер), който в последствие почина.Т я получава пенсия за издръжка на детето (по техния закон). Родителските права са дадени на бащата и от там я задължаваха да изпраща парите на детето. Но тази година сина му го приеха да учи в Стара Загора и за да не живее на квартира или всеки ден да пътува остава да спи при баба си (майка на майка му), но баща му си го издържа. Сега майката започна да изпраща парите на бабата. Това законно ли е, след като родителските права са на бащата и той издържа детето, той му купува всичко необходимо, дрехи, учебници, дава му пари за закуска и всичко нужно...Как да постъпим?

Правни мнения, съвети и коментари

30.03.2020г. 10:35
Необходимо е издръжката да се предоставя на лицето, което упражнява родителските права. Може да се изпрати нотариална покана в този смисъл.

Коментар