Как мога да разбера дали е направил завещание

14.10.2010г. 05:17:57
Здравейте, бихте ли ми отговорили на вапроса. Съпругът ми почина, как мога да разбера дали е направил завещание и дали може да завещае общото ни имущество на трето лице без мое знание?

Правни мнения, съвети и коментари

27.03.2020г. 02:34
Здравейте, съпругът Ви няма правно основание да завещава общото имущество. Можете да проверите за обявено завещание в Службата по вписванията по ЕГН на починалия Ви съпруг.

Коментар