оплакване икам кого дасе обарнем

14.10.2010г. 04:46:01
работя в фирма за книжни торбички одаржатни одражките които трябва даги одаржат от работодателя кам кого дасе обарнем без да разбере работодателя /например ако полочаваме 600лева ни одаржат 75лева за осигоровки които трябва даги плашта работодалеля/а по ведомос ни осигоряват на 360лв. по карта полочаваме 284лв-60лв.купони и по 30-40лв. на рака и остатака исчезва за осигоровки и незнаеме за друго какво отиват.Нямаме отговор от работодателя. Кам кого дасе обарнем.В догожорани пише че работния ден е от 8ч-17ч а всеки ден се работи от 8чдо 19ч .

Правни мнения, съвети и коментари

06.01.2020г. 09:55
Сезирайте НАП и Главната инспекция по труда.

Коментар