НЧХД - право на изказване

12.10.2010г. 08:38:33
Тъжител съм по НЧХД, но изобщо не ми бе дадено право да се изкажа. Адвокатката ми прикри факти и мотиви за извършване на правонарушението срещу мен. Не ми бе дадена дори възможност лично да отговоря на лъжите на единствения(зависим от отв.) свидетел на ответницата. Моите свидетели(хора с образование над средно) бяха държани изкъсо, да не кажат нещо неудобно. Делото бе умишлено загубено от адвокатката ми, за да спази установената йерархия и да приберат печалбата. Материалите ги били разгледали и други прависти - нави ме да обжалвам. Със седем свидетеля в моя полза, адвокатката ми губи дело срещу крадла по ИСПА! Някак странно, когато "защитничката" ми разбра за положението на ответницата, реши да пести факти. На втора инстанция дадоха делото на пенсиониращ се съдия - последното му заседание. Решението бе претупано за две седмици - без право на обжалване. Естествено, пак не ми бе дадено право да говоря. На първа инстанция за малко щях да се добера до трибунката, но съдийката преподаде урок на адвокатката ми, че съм нямал право да говоря. Предварително благодаря!

Правни мнения, съвети и коментари

27.04.2020г. 11:34
След като сте упълномощил адвокат по въпросното дело, следва да му имате доверие, в противен случай - можете да оттеглите пълномощното.

Коментар