лишаване от наследство

10.10.2010г. 07:30:08
Съпругът ми почина преди три години,оставяйки неуредено наследство от баща му.Ние/аз и децата ми/нямаме достъп до нотариалните документи,който са в роднините му.Какъв е начинът да направим наше проучване и да извадим нови нотариални документи,разполагайки единствено с имената на наследниците?

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар