Дисциплинарни наказания

09.10.2010г. 01:19:17
Здравейте, Обръщам се към вас за съвет. Работя в голяма фирма на ръководна функция на най-ниското стъпало от йерархията на компанията. Наложено ми е дисциплинарно наказание - забележка по два пункта:1.Мой служител е препратил оперативна кореспонденция до конкурент, преди да я прегледа моя ръководител 2. Не съм информирала прекия си ръководител за служебен мейл дошъл извън моето работно време. И при двете събития, получаването на мейла и отговорът му са се случили късно вечерта, извън стандартното ми работно време. След писмените обяснения от моя страна, ми беше казано, че съм длъжна да поема вината, като ръководител както и че ангажимент на ръководителя е да взима превантивни мерки това да не се случи. Пет дни по-късно получих и второ наказание, предупреждение за дисциплинарно уволнение. Обосновката за второто наказание е, че не съм отишла на среща в кабинета на моя пряк ръководител (на среща, за която той ми е казал устно), както и че не съм вдигнала телефона на прекия си ръководител, когаго ме е търсил за въпросната среща в 18,00ч. Такова устно уведомление никога не е имало и най-неприятното е, че във времето когато не съм се явила в кабинета на прекият ми ръководител, бях в отдел Човешки ресурси, за да предам обясненията по първото наказание. Когато се върнах на работното си място 10 минути след 18,00, прикият ми ръководител нищо не ми каза. Особено неприятно е, че явно крайната цел е дисциплинарно уволнение. От същият ръководител съм подложена на ежедневен тормоз от приблизително една година, може би защото бях избрана за този пост от предходния ръководител. Моля ви за консултация, как е редно да се постъпи в този случай. В момента съм поставена в много сложна ситуация, ако изпълня някакви действия веднага съм виновна, ако не ги изпълня отново съм виновна. Опитах се да говоря с прекият ми ръководител, но когато исках провеждане на разговор ми се отговаряше, че няма време и има работа, а пред други отдели и колеги твърди, че вратата му е винаги отворена. Така или иначе си отивам от тази компания с голямо огорчение. Въпросът ми е как да изчистя името си? Има ли начин да потърся персонална отговорност от този ръководител по юридически път, без да съдя компанията? Много ви благодаря, че отделихте време за този случай.

Правни мнения, съвети и коментари

14.04.2020г. 11:13
Можете да сезирате Инспекцията по труда за нарушенията на КТ.

Коментар