Може ли съпругът ми да се откаже от осиновяването и да лиши сина ми от наследство

18.05.2010г. 02:59:03
Пред развод съм със съпруга си, който е руснак. Брака е сключен в България. По време на брака съпругът ми купи семейно жилище/на името на двамата се води/, кола/на името на съпруга ми е/ и осиновихме дете. Въпросът ми е: Може ли съпругът ми да се откаже от осиновяването и да лиши сина ми от наследство. Може ли за минал период от време да се търси отговорност за неизпълнени задължения към детето. То е на 14 г. , като от 13 г. не живеем заедно със съпруга ми. За това време не е пращал пари за издръжка на детето, а и аз не съм искала. Плащам през тези години данъци за колата и апартамента, а колата е в Русия със съпруга ми. Ще ми потърсят ли от мен отговорност, ако не плащам данък за колата. Благодаря ви за отговора.

Правни мнения, съвети и коментари

18.11.2019г. 07:09
Да, след като колата е съпружеска имуществена общност, и Вие следва да заплащате съответния данък. Възможно е съпругът Ви да се откаже от осиновяването, но процедурата налага определени основания за прекратяване на осиновяването и то по отношение и на двамата осиновители.

Коментар