Застъпване на майчинство с отпуск за отглеждане на дете до 2г.

18.05.2010г. 01:23:22
Здравейте! Имам застъпване на майчинствата с двете ми деца. Второто се роди преждевременно януари, след престой в болница за задържане. А първото сега месец май ще направи 2г. Имам подадени 2 болнични листа - за общо заболяване и за майчинство, като заедно с първия е подадена декларация по чл. 54 от КСО по съвет на служител от НОИ. Съгласно чл.49, ал.2 среднодневното възнаграждение за второто дете, трябва да бъде което е по-благоприятно за мен. След като установих, че ми се изплаща друга сума, сигнализирах в НОИ и в последствие получих обаждане, че ще бъде коригирано в моя полза. Два дни по-късно ми се обадиха, че не може да стане. Въпросът ми е дали имам основание да си търся правата по съдебен път и каква е процедурата. Имам подготвена жалба, която смятам да заверя с входящ номер официално, за да имам писмено становище по въпроса. Много благодаря предварително! Спешно ми е.

Правни мнения, съвети и коментари

Коментар